අද හවස නිට්ටබුවට යන බස් එකේ මග…

, , Leave a comment

අද හවස නිට්ටබුවට යන බස් එකේ මගේ පුතාගේ පර්ස් එක නැතිවී ඇත.එහි මරදානට යන පාසල් සීසන් එක ඇති බැවින් ලැබුනු කෙනෙක් ඇත්නම් පහත දුරකතන අංකයට කථාකරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 071 8742738
(2023/11/05 අද දින සවස 4.00ට පමන නිට්ටඹුවට යන බස් එක .)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම