අද (01/04) අවුරුදු 60ට වැඩ් පු…

, , Leave a comment

අද (01/04) අවුරුදු 60ට වැඩ් පුරවැසියන් සදහා කොව්ඩ් එන්නත් ලබා දෙන ස්ථාන හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම්. 1)හකුරුකුඹුර පන්සල – හකුරුකුඹුර,කහදව. 2) හාපිට්ගම පන්සල – හාපිට්ගම,මක්කනිගොඩ 3)වදුරව පන්සල – වදුරව,නුංගමුව 4)රදාවඩුන්න පන්සල- රදාවඩුන්න,ඉඹුල්ගස් ඕව්ට. *එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පෙ.ව 9:00 සිට ප.ව 2:00 දක්වා පැවැත්වේ. * ජාතික හැදුනම් පත හෝ අනන්‍යතාව තහවුරුකරගැනීමට ලේඛනයක් රැගෙන එන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම