අන්ග සම්පුර්ණ දෙමහල් නිවස විකි…

, , Leave a comment

අන්ග සම්පුර්ණ දෙමහල් නිවස විකිනිමට
කාමර 3
සාලය
කිචන් එක
බාත් රුම් 2
පර්චස් 12
විදුලිය
ලින් ජලය
නිදහස් පරිසරය
නිරවුල් ඔප්පුව
නිට්ටබුව-ගිරිඋල්ල පධාන මාර්ගයට මිටර් 100
මිරිගම BOI ZONE එකට යාබදව
මිරිගම හයිවෙ එකට විනාඩි 5
ලොලුවාගොඩ මිරිගම
ලක්ස 75
අමතන්න 0788554643

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම