අපගේ මෙලොව හැර ගිය පියා,මව,මල්…

, , Leave a comment

අපගේ මෙලොව හැර ගිය පියා,මව,මල්ලී ,මල්ලීගේ පුතා සිහිකර පින් පිණිස අද දින මීරිගම පිරිවෙනෙහි සඝගත දානයකි..
මෙපින් බලෙන් ඔවුන්ගේ ආත්මයන් සුගතියෙන් සුගතියට පත්වෙිවා !
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම