අප්‍රේල් 12 වන දිනට පෙර මිරිගම…

, , Leave a comment

අප්‍රේල් 12 වන දිනට පෙර මිරිගම මහජන ක්‍රීඩා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වු පෙර පාසැල් අවුරුදු උත්සවයකට පැමිණි කාන්තාවකගෙ රියදුරු බලපත්‍රය ජාතික හැඳුනුම්පත, බැංකු පොත සමග පසුම්බියක් දිවා මුරකරු භාරයෙ ඇත, මෙදින පෙර පාසැල් අවුරුදු උත්සවය සංවිධානය කල අයගෙ දැනගැනීම සදහා බෙදාහරින්න,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම