අපි පොත් එකතු කරන වැඩේ පටන් ගත…

, , Leave a comment

අපි පොත් එකතු කරන වැඩේ පටන් ගත්තා…
තැන පොඩ්ඩක් වෙනස් කලා…
අව්ව වැස්ස ගැන හිතලා….
අපේ වැඩේ දැන් යන්නේ…
මීරිගම උඩහ Town එකේ…
– CAFE ONE – Restaurant
එක ඉස්සරහ….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම