අපෙන් ඔබට අවම මිලකට චිකන් පුල…

, , Leave a comment

අපෙන් ඔබට අවම මිලකට
චිකන් පුල් රයිස් =850
බිත්තර පුල් රයිස් = 700
චිකන් කොත්තු පුල්=750
බිත්තර කොත්තු පුල්=500

උත්සව අවස්ථා සහ දානමය කටයුතු සදහා ආහාර සැපයියහැක (අවම ප්‍රමාණය 50)
බයිට් වර්ග =චිකන් ඩෙවල් 01kg රැ:2500/ඌරා ඉස්ටු 01kg රැ:2500
මාළු,ඉස්සො සියල්ල සැපයියහැක..071-4317645 අමතන්න අඹෙිපුස්ස යුධහමුදා කදවුර අසල…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම