අපේම රෝහල වූ මිරිගම රෝහල වෙනුව…

, , Leave a comment

අපේම රෝහල වූ මිරිගම රෝහල වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුකම කරන්නට අපේ සාමාජිකයින් බහුතරයක් කැමැත්ත දීලා තියනවා. එත් අපි තාමත් මුදල් එකතු කරන දේකට යන්න කලින් හිතන්නේ දෙන රුපියලටත් වග කියන්න. ඔබ දෙන සතේ වුවත් අද දුන්නා නම් එය අපට හෙට අප්ඩේට් කර යුතුයි. අන්න ඒ පහසුකම දිය හැකි බැන්කුවක සහාය ගන්න (ගිණුම හදන්න/ හවුල්) සහායක් දිය හැකි අයෙක් අපේ සමූහයේ සිටිත් ද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම