අප ආයතනයේ ස්ටුවර්ඩ්/ කැශියර් අ…

, , Leave a comment

අප ආයතනයේ ස්ටුවර්ඩ්/ කැශියර් අවුරුදු 18-45 අතර ගැහැනු /පිරිමි රැකියා අවස්ථාවක් ඇත. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.
සෙනාරො ෆැමිලි රෙස්ට්ටුරන්ට්
පස්යාල -මීරිගම පාර
මල්ලැහැව
විමසීම්
077 33 73 150
071 93 40 240

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම