අප ආයතනය( රෙස්ටුරන්ට් )සදහා මු…

, , Leave a comment

අප ආයතනය( රෙස්ටුරන්ට් )සදහා මුදල් අයකැමි ඇබෑර්තුවක් ඇත.
සුදුසුකම්. සාමානය පෙල හෝ උසස් පෙල සමත්.

අමතන්න…0774332564

බ්‍රාවෝ ෆැමිලි රෙස්ටුරන්ට්
නො 27
කොස් ඇටදෙනිය
242 පාර
මීරිගම..

වැඩ කලයුතු කාලය
දහවල් 12 රාත්‍රී 12

ආරම්භක වැටුප…30000.00

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම