අප ආයතනය සතුව පහත ඇබෑර්තු පුරප…

, , Leave a comment

අප ආයතනය සතුව පහත ඇබෑර්තු පුරප්පාඩුව පවතී. EPF ETF
සහිතයි මුදල් අයකිරීමක් නැත

දේපල වියාපෘති නිලදාරී – Project Officer
ස්ථානය : මිනුවන්ගොඩ
වෙලාව : , 9 – 6 සතියට දිනක් නිවාඩු
මොටර් බයික් ලයිසන් එකක් තිබීම අනිවාර්ය වෙ.
දේපල වෙලදාම් දැනිම අමතර සුදුසුකමකි.
වැටුප : රු 55,000/- අමතරව අසීමිත කොමිශන්

තනතුර සදහන් කර CV එකwahtsup කරන්න0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම