අප Triwinplace ආයතනට පහත රැකිය…

, , Leave a comment

අප Triwinplace ආයතනට පහත රැකියා පුරප්පාඩු ලැබී පවතී.මෑන්පවර් නොවේ.මුදල් අය නොකෙරේ.

රැකියාව :නිශ්පාදන සහයක , 8 – 6 ඉරිදා නිවාඩු
ස්ථානය : බියගම හෙය්යන්තුඩුව
වැටුප : පලමු මාස 03 රු 45,500/- ස්ථිර කීරීමෙන් පසු රු 53,500/-

රැකියාව : මෝල්ඩින් මැශින් ඔපරේටර්
වැටුප : පලපුරුද්ද මත රු 50,000 ට වැඩි
ස්ථානය : බියගම

රැකියාව ගිනුම් විධායක බියගම
වැටුප රු 35,000/-

අමතන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම