අමතන්න-: 071-9127639 ඔබත් මෙවැ…

, , Leave a comment

අමතන්න-: 071-9127639
ඔබත් මෙවැනි අනර්ඝ සිවිලිමකට හෝ බිත්තියක හිමිකරුවෙකු වීමට සිහින දකින්නේද
😀 ලී පෙනුමට සිවිලිමට
😀 ලී පෙනුමට ( බිත්ති )
😀 පරිසර හිතකාමී
😆 සවිකිරීමට පහසු
😉 වතුරට ගින්නට ඔරොත්තු දෙන
🤗 පැරණි නිවසේ අලුත් පෙනුමක් ගන්න
🥰 අළුත් නිවසට
🤪 දිවයින පුරා
😯 දේශීය නිශ්පාදනයක්

🙊වසර 05වගකීමක් සහිතව
සේවය සමගින් සහ

කතාකරන්න 0719127639
☎ ☎

## Client – Mrs. Dilhara
## Location – No 05 negombo road mirigama
AS sparrow distributors : ලී පෙනුමට ලස්සන සිවිලිමක්….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම