අම්පාර ගල්ඔය නැවුම් මී කිරි 🙂…

, , Leave a comment

අම්පාර ගල්ඔය නැවුම් මී කිරි 🙂
රසකාරක අඩංගු නැති නැවුම් දින 4 නැවුම් මීරී කිරි දැන් ලබා ගත හැක✌👌
මීරීගම වරකාපොල පාර සුදුකන්ද
අමතන්න- 0772120574❤️

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම