අඹෙපුස්ස පර්චස්:30යි කාමර 5යි …

, , Leave a comment

අඹෙපුස්ස පර්චස්:30යි කාමර 5යි කුස්සියයි බාත්රුම් 2යි කෑම කාමරය සාලේ ෆිනිශින් වහල උඩුමහල සම්පුර්න නිම කර ඇත.. ලක්ශ 95යි මිල ගනන් කතා කර ගත හැක. 0776863025

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම