අයන් පැකින් සදහා පිරිමි ලමුන් …

, , Leave a comment

අයන් පැකින් සදහා පිරිමි ලමුන් 2ක් සදහා රැකියා අවස්ථාව ඇත..කඩිසර ව වැඩ කල හැකි අය cl කරන්න කරන්න ..ඉක්මනින් බදවා ගනු ලැබේ ..
077 9686415…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම