අරන් මාසයක්වත් නෑ.සල්ලි හදිස්ස…

, , Leave a comment

අරන් මාසයක්වත් නෑ.සල්ලි හදිස්සියක් නිසා විකුණන්න.ගත්තෙ මේ මාසෙ 4 වෙනිදා.
Price-Rs.33000
Mobile-POCO M3
Gihan-0715166852
Address-20/1 හලුගම,මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම