අලුතම trend එකේ news paper t-s…

, , Leave a comment

අලුතම trend එකේ news paper t-shirt එකක් ගන්න PD Fashion එකට එන්න…..මිරිගම අලුත්ම වෙනස විලාසිතා මන්දිරය PD FASHION මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට ඔබත් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න …..( අලුත් විදියට හිතන අලුත් විදියට අදින ඔබ සදහාමයි👕👕…

(මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට PD FASHION )
TEL 0714287409 / 0717094757

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම