අලුත්වැඩියා කළ මනා ක්‍රියාකාරි…

, , Leave a comment

අලුත්වැඩියා කළ මනා ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු බෙලෙන්ඩර් අඩු මුදලට ඔබ අතට (කප් නැත). සෑම බෙලෙන්ඩර් එකක් සදහාම මාස තුනක වගකීම් කාලයක් හිමිවේ. R&J ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්විස්, රේන්දපොල, මීරිගම. 0712061215/ 0740252900.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම