අලුත් අවුරුද්දට අලුත් වෙන්න අල…

, , Leave a comment

අලුත් අවුරුද්දට අලුත් වෙන්න අලුත් විදියට හිතන්න එන්න #PD_FASHION එකට…😁😁
(කාන්තා / පිරිමි නිමි ඇදුම් )
අලුත්ම විලාසිතා එකක් හැඩවන්න PD Fashion එකට එන්න…..මිරිගම අලුත්ම වෙනස විලාසිතා මන්දිරය PD FASHION මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට ඔබත් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න …..( අලුත් විදියට හිතන අලුත් විදියට අදින ඔබ සදහාමයි👕👕…

(මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට PD FASHION )
TEL 0714287409 / 0717094757

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම