අලුත් අවුරුද්දට ලස්සනට හැඩවෙන්…

, , Leave a comment

අලුත් අවුරුද්දට ලස්සනට හැඩවෙන්න

කාන්තා ඔබට විශේෂයෙන් අලන්කාර කරන ලද පාවහන්.

DSI Sheet වලින් නිමකරන ඇත.
Rs.750

(වතුපිටිවල පිහිට් Lindula Bookshop එකෙන් ඔබට මිලදී ගැනීමට හැක.

ඩිලිවරි සඳහා ඔබේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය අපට Whatsapp කරන්න 0777117227

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම