අලුත් වන මිරිගමට අලුත්ම විලාසි…

, , Leave a comment

අලුත් වන මිරිගමට අලුත්ම විලාසිතා ගෙන්වන්නෝ සහා බෙදා හරින්නෝ….
#PD_FASHION 👖👖👖👕👕👕
විලාසිතා මන්දිරය 🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට ඔබත් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න…..🏃🏃🏃🙄🙄🙄🙄
TEL 0717094757/ 0714287409

හැඩට අදින්න අලුත්ම රැල්ලට සෙට් වෙන්න එන්න අපි වෙත…මිරිගම කණ්ඩලම සෙඩ් එක ඉදිරිපිට PD FASHION 👖👖👖👖👖🙏🙏🙏🙏

(සියලුම පරිබෝගිකයන් හට 2022 කැලැන්ඩර් එකක් නොමිලේ අපි විසින් ලැබේනු ලැබේ…)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම