අලුත් සතියක්, අලුත් ආරම්භයක්, …

, , Leave a comment

අලුත් සතියක්, අලුත් ආරම්භයක්, අලුත් ඉතිරියක්!!!
වෙළෙඳ පොලේ මිලට වඩා රු.20ක ඉතිරියක් අපෙන්..
Lakmali Super, Market, Mirigama
033-2273036

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම