අවුරැදු දහයකට පෙර හෙවිල්ලන ලද …

, , Leave a comment

අවුරැදු දහයකට පෙර හෙවිල්ලන ලද වහලයක ,ගලවා ඉවත් කරන ලද රට උලු 1000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විකිනීමට ඇත.එකකට රැපියල් 15/= ක් බලාපොරොත්තු වේ. පැමිණ මිල සාකච්චා කර ගත හැක.
නො:112, බානගලවත්ත,මාලදෙණිය, කිතලවලාන,මීරිගම.විමසීම් 0713301008

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම