අවුරැදු 🤝සේල් 🔩 ඇණ කඩේ වතු…

, , Leave a comment

අවුරැදු 🤝සේල්
🔩 ඇණ කඩේ වතුපිටිවල 🔩

🪡🧶 ආනයනික මහන මැෂින් 🧶🪡
🔩 ඇණ කඩේ වතුපිටිවල 🔩
☎️ 0718482152

දෙස් විදෙස් සුපතල වෙළඳ සන්නාමයන්ගෙන්…
*ඉතාලි
*බ්‍රසීල
*මහා බ්‍රිතාන්‍ය
*ජපාන
#SINGER
#BROTHER
#JANOME
#PFAFF
Etc…
සහ තවත් යුරෝපීය රටවල් සදහා නිශ්පාදිත උසස් තත්වයේ
🧶 ආනයනික මහන මැෂින් 🧶.

.🔩 කඩේ වතුපිටිවලදී

🤝 රු: 6500/- සිට 10000/- දක්වා (සේවා කරගත යුතු)

🤝 රු: 10000/- සිට 20000/- දක්වා (පරීක්ශා කල)
ඉතාම හොදම තත්වයේන්….

🧶 ආනයනික මහන මැෂින් 🧶
තොග සීමිතයි..
තවත් 150ක් පමණයි….

අවුරැදු 🤝සේල්
🧶 ආනයනික මහන මැෂින් 🧶

හොදම දේ අඩුම මිලට
🔩 ඇණ කඩේ වතුපිටිවල 🔩

අමතන්න
☎️ 0718482152

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම