අවු. 59 ක පමණ උගත් කාන්තාවකට ර…

, , Leave a comment

අවු. 59 ක පමණ උගත් කාන්තාවකට රැකියාවක් තිබෙනවනම් කියන්න (ගිරිඋල්ල, මීරිගම, දිවුලපිටිය , කොටදෙනියාව, බඩල්ගම අවට )
*ඇඳුම් මැසීමේ හැකියාව ඇත.
*ලිවීමේ කියවීමේ හැකියාව ඇත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම