අසනිප කෙනෙක්ට සෙත් කව්‍ කියන්න…

, , Leave a comment

අසනිප කෙනෙක්ට සෙත් කව්‍ කියන්න සෙත් කව් කියන කෙනෙක් කව්ද ඉන්නේ දන්න කෙනෙක් කියන්න ව්ස්තර දැනගන්න පුළුවන් ද උදව්වක්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම