අස්ථි ප්රතිකාරයක් සදහා මෙම බ…

, , Leave a comment

අස්ථි ප්රතිකාරයක් සදහා මෙම බහෙත් අවශ්‍යයි කරුණාකාර ලබාදිය හැකිනමි ඉතාමත් වටිනවා . පාවටිටා ( ආඩතෝඩා ) , නික , බෙහෙත් එඩරු කොල . හැකිනමි පැල ද ලබා දෙන්න , මතු අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පැල කිරීමට. ස්තුති 🌹🌹නිරෝගි සුව ලැබෙිවා .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම