අ.පො.ස ( උ .පෙළ ) තාක්ෂණවේදය …

, , Leave a comment

අ.පො.ස ( උ .පෙළ )
තාක්ෂණවේදය විශයන් 03 නොමිලේ උගන්වන්න පුලුවන් ගුරුවරු තිදෙනකු මීරිගම අවට ආයතනයක ඉන්නවා නම් කියන්නකො.
(ආර්ථික අපහසුතා ඇති දරුවෙකු වෙනුවෙන්ය)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම