ආප්ප සෑදීමට දන්නා වේටර් මහත්මය…

, , Leave a comment

ආප්ප සෑදීමට දන්නා වේටර් මහත්මයෙක් සදහා රැකියා අවස්ථාවක් ඇත.නවාතැන් පහසුකම් ආහාර නොමිලේ..
රංජි හෝටලය කිතුල්වල මීරිගම
(මීරිගම දිවුලපිටිය පාර)
විස්තර සදහා විමසීම්-071592 3335

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම