ආපිකෝ කෑගල්ල ශාඛාව තුළ දැනට පව…

, , Leave a comment

ආපිකෝ කෑගල්ල ශාඛාව තුළ දැනට පවතින පුරප්පාඩු සදහා ඉතා ඉක්මනින් සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනීම දැන් සිදු කෙරේ. බඳවා ගැනීම් පිලබඳ විමසීම සඳහා පහත අංක වලට දැන්ම අමතන්න (0762412734/ 0778849234 /0740568536/0770588584)
⭕Floor Assistant ( Customer Service Assistant)
⭕Cashier

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම