ආරම්භ වන උත්සව සමයේ ඔබගේ නිවාස…

, , Leave a comment

ආරම්භ වන උත්සව සමයේ ඔබගේ නිවාස පිරිසිදු කීරීමේදී ඉවත ලන දේට අපෙන් සාධාරණ මිලක්
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
පරණ යකඩ 01kg =50/=
ඇලුමිනියම් 01kg =70/=
ප්ලාස්ටික් බේසම්
වැහිපීලි 1kg =40
බැරල් තහඩු 01kg 30/=
,ප්ලාස්ටික් පුටු 01ක් =150/=
ප්ලාස්ටික් කෑන් 01kg= 30/=
පිත්තල 01kg =300/=
තඹ 01kg = 400/=
පොල් කටු ගෙඩි 01 ක් = 2/50
පරණ පොත් 01 kg =20/=
පත්තර 01 kg =30/=
පරණ බැටරි(කුඩා) 01kg=60/=
පරණ බැටරි (ලොකු )01kg =90/=
පිටතින් පැමිණෙන වංචාකාරී වෙළදුන්ට නොරැවටී ඔබගේ ඉවත ලන දේ මීරිගම පදිංචි අප වෙත ලබා දෙන්න .ඔබගේ විශ්වාසය සුරකිමින් ඔබට සාධාරණ මිලක් (මීරිගම ආසනය තුල පමණි) 074 1346190
නිවසට පැමිණ ලබා ගනු ලැබේ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම