#ආවා_ආවා_අලුත්ම_ටික_2024_අවුරු…

, , Leave a comment

#ආවා_ආවා_අලුත්ම_ටික_2024_අවුරුද්දට..
#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට #PD_FASHION_එකට_එන්න😍😍😍 😉😉😉

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️ UNISEX T SHIRT 🙋‍♀️🙋

👉Size: M/L/XL
Rs 1590/=

👉Limited Stock
🎈මිරිගම ( කාන්තා සහා පිරිමි දෙගොල්ලොටම)😍😍😍

0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම