ආහාරට යමක් නොමැතිව… රට පුරා…

, , Leave a comment

ආහාරට යමක් නොමැතිව…
රට පුරා තැන්තැන් වල..
බඩගින්නේ හිඳිනා…..
කිරිසප්පයන්….
තම….. කුටුම්බය…
අහරින්…
සන්තර්පනය….
සරි නොකල…
මව් පියන්….
පුරවැසි…කුසගින්නට…
පිළියම…..නොදුන්….
අසමත් වූ….
පාලකයන්….
එහෙවු….
රටෙක….
පිස්සු කෙලින….
මිත්‍යාවේ….ගිලුණු….
හෙලයන්……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම