ඇඟලුම් ආයතනකට ඇසුරුම් අංශයේ රැ…

, , Leave a comment

ඇඟලුම් ආයතනකට ඇසුරුම් අංශයේ රැකියා අවස්ථා ඇත .
Button holl
Button attach
Iron
Helper ..
රැකියා අවශ්‍යය අය පමණක් අමතන්න .

(මිරිගම අවටින් පමණයි .)
0775181030

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම