ඇට්ලස් පාසල් පොත් සදහා පමණක් න…

, , Leave a comment

ඇට්ලස් පාසල් පොත් සදහා පමණක් නොව සියලුම පාසල් උපකරණ සදහාත් වට්ටම් සහිතය…
පාසල් බෑග්
DSI සපත්තු (වට්ටම සහිතව)
ලබාගත හැක
COD(cash on deliwary) පහඩුකම් සහිතය
TP/Whattapp 0775164198
No,114/15 ,Yatiyana, Minuwangoda
තොග මිලදී ගෑනීම් හා විශේෂ අවස්ථා සදහා මිලදී ගෑනීමේදී 25% දක්වා වට්ටම් සහිතයි
කොන්දේසි නැත, එක් පොතක් මිලදී ගත්තද සදහන් කර ඇති මිලට ලබාදේ..
TP 0775164198

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම