ඇඩ්මින් පල කරල දෙන මෙන් ඉල්ලා …

, , Leave a comment

ඇඩ්මින් පල කරල දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
කපා ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය අඹ ගසක් ඇත්නම් දන්වන්න. (සාදාරන මිලකට හෝ
අඹ ලෑලි අවශ්‍ය වී ඇත . කඩයක් සාදා ගැනීමට)
0759732011

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම