ඇත්තටම සතුටුයි මිරිගම අපි හරහා…

, , Leave a comment

ඇත්තටම සතුටුයි මිරිගම අපි හරහා කිසිදු බලපැමක් නොමැතිව අඩු ආදායමිලාභි දුප්පත් දරැවන් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට ගොඩාක් උනන්දුවෙන් මෙහි දැක විදුහල්පතිතුමන්ලා සමිබන්දවිම, ගෙඩාක්ම සතුටුයි. ඉක්මනින් සමිබන්දු වු ගුරැ බවතුන් සහ අනිකුත් අයදුමිපත් ලපාගත් දෙමවිපියන් මෙි මස 10 වෙනි දිනවන විටදි මට ලබාදිමට කටයුතු කරන්න.ස්තුතියි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම