ඇනවුමකට අනුව සකස් කළ මුලුතැන්ග…

, , Leave a comment

ඇනවුමකට අනුව සකස් කළ මුලුතැන්ගෙයට අවශ්‍ය ස්ටිකර් ලේබල් අලවන ලද වීදුරු බෝතල්.
තනි තනි වශයෙන් ද ලබා ගත හැක.
ලේබල් නොකළ 1500ml බෝතලයක් රු. 265.00
ලේබල් නොකළ 1000ml බෝතලයක් රු. 225.00

0779524893
පන්සල පාර, නාවාන, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම