ඇලපිලියාවෙ නිවසක් කුලියට දිමට …

, , Leave a comment

ඇලපිලියාවෙ නිවසක් කුලියට දිමට ඇත. මිරිගමට 3Km යි. මාහයාය ආයෝජන කලාපයට 2Kmයි. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0771956569 / 0764979604

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම