ඉක්මනින් විකිණීමට අවශයයි පර් …

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිණීමට අවශයයි
පර් 11
මීරිගම නගරයට 1km 500m
පිරිසිදු ඔප්පු
පිරිසිදු ලිං ජලය
අමතන්න 0715919160
ලක්ෂ 50ක් පමනි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම