ඉක්මනින් විකිණීමට පර් 11 මීර…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිණීමට
පර් 11
මීරිගම නගරයට 1km 500m
මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 5න්
පිරිසිදු ඔප්පු
පිරිසිදු ලිං ජලය
විදුලිය ලබාගෙන ඇත
ලක්ෂ 60
0715919160

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම