ඉක්මනින් විකිණීමට වීදුරු කබඩ…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිණීමට

වීදුරු කබඩ් 3ක් ඇත.

මිල – රුපියල් 25,000
ස්තානය – කණ්ඩලම
ඇමතුම් – 0766909550

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම