ඉක්මනින් විකිණීමට 0774896576 ප…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිණීමට 0774896576
පර්චස් 32
දෙමහල් නිවසකි.( බිම් මහල නිම කර ඇත)
මීරිගම අධිවේගී හුවමාරුවට විනාඩි 15
දිවුලපිටිය නගරයට විනාඩි 10
දිවුලපිටිය මීරිගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 50
වර්ග අඩි 1500ට වැඩි
නිදන කාමර 2
කෑම කාමර 1
බාත් රූම් 1
සාලය
මුලු තැන් ගෙය
සියලුම විස්තර සදහා අමතන්න දමිත්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම