ඉක්මනින් විකිනීමට Toyota Lh2…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විකිනීමට
Toyota Lh20
43-xxxx
අලුත් 🔋 Amp 90
අලුතින් පේන්ට් කර ඇත
තට්ටුව අලුතින් තියා ඇත
මූන සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියා කර සාදා ඇත
එංජිම සාදා ඇත
තෙල් කරන්ව 16ක් 17 ක් දක්වා

මීරිගම තියෙන්නෙ.

078-5316072

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම