ඉක්මනින් විදෙස් ගත වන නිසා පහත…

, , Leave a comment

ඉක්මනින් විදෙස් ගත වන නිසා පහත භාණ්ඩ සියල්ල ඉතා ඉක්මනින් අඩු මිලට විකිණීමට ඇත.
(පෙර දැන්වීම් හි පළකල මිලට වඩා අඩුවෙන්)

Call – 0772690503 / 0777710209

(මිල ගණන් සියල්ල දැන්වීමේ පල කර තිබෙන නිසා කරුණාකර මිල ගණන් විමසීමට නැවත නැවත ඇමතුම් ලබා නොගන්න.)

Halurukubura, Mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම