ඉක්මනිම් ව්කුණනු ලැබේ. RS 850…

, , Leave a comment

ඉක්මනිම් ව්කුණනු ලැබේ.

RS 85000
58 L
2 HP
Kotadaniyawa Road
Nawana mirigama
0765866920

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම