ඉඩමක් අවශ්‍යයි මීරිගම ඉඳල කි….

, , Leave a comment

ඉඩමක් අවශ්‍යයි
මීරිගම ඉඳල කි.මි. 5ක් ඇතුලත
ලක්ෂ 20ට පමණ
පර්චස් 40ට වැඩි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම