ඉඩමක් විකිණීමට බාදුරාගොඩ, මී…

, , Leave a comment

ඉඩමක් විකිණීමට

බාදුරාගොඩ,
මීරිගම-දිවුලපිටිය (242)ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව පිහිටා ඇති පචස් 15 ක ඉඩමක් කඩිනමින් විකිණීමට ඇත.

විමසන්න –
0776345602
0760031509

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම