ඉඩමක් විකිණීමට -බාදුරාගොඩ මීර…

, , Leave a comment

ඉඩමක් විකිණීමට -බාදුරාගොඩ
මීරිගම-දිවුලපිටිය (242)ප්‍රධාන පාරට සහ ඉන්ධන පිරවුම් හලට-කි:මී එකයි
බාදුරාගොඩ ජාතික පාසලට කි:මී එකයි.හගවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට මීටර් 800
076-1105855

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම